Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Obecné informace

Mateřská škola Pohádka, Na Stoupách 3 je běžnou mateřskou školou se dvěma třídami, kterou navštěvuje 52 dětí. Jedná se o odloučené pracoviště Mateřské školy se speciálními třídami Demlova 28, kde se nachází ředitelství a provozně ekonomický úsek.

Mateřskou školu Pohádku najdete v budově Domova mládeže, Na Stoupách 3, v těsné blízkosti centra města a lesoparku Březinovy sady (Heulos). Mateřská škola Pohádka disponuje vlastní zahradou se školním hřištěm.

Celodenní provoz školy zajišťují čtyři paní učitelky a jedna provozní pracovnice.

Zajišťujeme celoroční a celodenní provoz:

Pondělí a středa: od 6.00 do 17.00

Úterý: od 6:00 do 16:30

Čtvrtek a pátek: od 6.00 do 16.00

Denní řád:

6.00 - 8.15 příchod dětí, spontánní hry a činnosti, individuální i skupinová práce,

individuální terapie pod vedením odborníků, pohybové aktivity

8.15 - 8.30   svačina
8.30 - 9.15 plánované řízené a spontánní činnosti
9.15 - 11.15 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.15 - 12.15 oběd, převlékání, hygiena, čištění zubů, odchod dětí domů po

dopoledním pobytu

12.15 - 14.15 individuální odpočinek, spánek na lehátku, klidové činnosti pro děti

nižší potřebou spánku, individuální terapie pod vedením odborníků

doplňující aktivity a programy

14.15 - 14.30 odpolední svačina

14.30 - 16.00 (16.30, 17.00)   

hry a činnosti dle zájmu dětí, odchod dětí domů

Denní řád MŠ dále konkretizují a rozpracovávají pedagogové do třídních vzdělávacích programů a tématických celků v jenotlivých třídách dle potřeb a zájmů dětí.

Mezi programy, které mateřská škola nabízí patří například: polytechnické vzdělávání, předškolní příprava, spolupráce se ZŠ Křížová, seznamování se základy anglického jazyka, základy práce na počítačích – využití speciálních výukových programů pro děti předškolního věku, využívání interaktivní tabule, hudebně taneční a pohybové aktivity, cvičení dětí na trampolíně, předplavecký výcvik, karnevalové dny, jednodenní poznávací výlety, rozloučení se školáky, dopravní dny, společné využívání zahrady a víceúčelového hřiště s MŠ Demlova, možnost zapůjčení odborné literatury, možnost účastnit se odborných seminářů pro rodiče.

Vyhodnocení dotazníku

Přidáno 28. 8. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru