Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Stravování

Dětem v Mateřské škole Pohádka, Na Stoupách 3 je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Přesnídávky, svačiny, oběd a pitný režim jsou zajišťovány ze školní jídelny při Střední škole obchodu a služeb Jihlava se sídlem Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava, školní jídelna Na Stoupách 3. Stravování dětí se řídí především vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování. Dle této vyhlášky jsou děti rozděleny podle dosaženého věku v příslušném školním roce do věkových skupin strávníků do 6 let a 7 – 10 let. Zákon stanoví i výživové normy pro věkové kategorie, které musí jídelna dodržovat.

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny Na Stoupách 3 po předchozí konzultaci s pracovnicí mateřské školy. Postupují dle zásad a doporučení týkající se správné a zdravé výživy dětí předškolního věku – pestrá strava s dostatkem ovoce a zeleniny.

Podrobnosti jsou součástí „Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání a „Vnitřní směrnice o školním stravování“. Zákonní zástupci jsou dále seznámeni i se „Školním vzdělávacím programem“, kde jsou také uvedeny další informace.

Přihlašování a odhlašování strávníků provádí zákonný zástupce dítěte prostřednictvím třídních učitelek do 14:00 hodin na následující varný den.

První den nemoci dítěte lze odebrat jídlo v jídlonosiči v čase od 11:00do 11:15. Na další dny nepřítomnosti musí zákonný zástupce dítě odhlásit (dle zákona není nárok na dotovanou stravu). Za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje.

Vedoucí jídelny: Vomelová Ludmila

Vedoucí kuchařka: Nosková Zdenka

Informace o alergenech

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, ukládá povinnost stravovacím provozům uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13. 12. 2014. Alergeny se rozumí potraviny uvedené v Příloze II Nařízení 1169/2011. Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů).


Způsoby informování v naší školní jídelně

  1. vyvěšením seznamu alergenů
  2. uvedením přímo v jídelníčku
  3. bližší informace předaná na osobní vyžádání vedoucí ŠJ
  4. umístění na webových stránkách školy: ZDE

Aktuální týden (30.1.2023 - 5.2.2023) tisk

30. 1. 2023, pondělí

Snídaně rohlík, pomazánka tuňáková, ovoce. mléko (4, 7)
Polévka hovězí s pohankovým kapáním (1a, 3, 9)
Hlavní chod zapečené brambory s kuřecím masem a sýrem, zelenina, čaj (7)
Svačina chléb, pomazánka z tofu, ovoce, čaj (3, 7, 10)

31. 1. 2023, úterý

Snídaně jáhlová kaše s grankem, ovoce, čaj (6, 7)
Polévka česneková krémová (1a, 7)
Hlavní chod vepřová pečeně, brambor, dušená mrkev, čaj
Svačina jihlavská kostka, pomazánka tvarohová, zelenina, mléko (7)

1. 2. 2023, středa

Snídaně mléko, corn flakes, ovoce, čaj
Polévka zeleninová s jáhlovými vločkami (9)
Hlavní chod kuřecí nudličky v sýrové omáčce, těstoviny, čaj (1a, 6, 7)
Svačina rohlík, máslo, zelenina, kakao (6, 7)

2. 2. 2023, čtvrtek

Snídaně vícezrnná houska, jemný párek, ovoce, čaj
Polévka hrachová
Hlavní chod bavorský knedlík s povidly sypaný mákem, pudink, ovoce, čaj (1a, 3, 7)
Svačina chléb, máslo, sýr cihla, zelenina, čaj (7)


Příští týden (6.2.2023 - 12.2.2023) tisk

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru